Nyomtatott publikációk

 

Művészeti könyv

Bálványos Huba - Benkő Éva "Testem e nép, e táj" Monográfia.
DULITY TIBOR életműve, Kreatív Dekor Kft. Kiskunfélegyháza, 2006.

Tankönyv

 1. Bálványos Huba-Sánta László: A vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció.
  Főiskolai jegyzet, Budapesti Tanítóképző Főiskola l99l. 106 oldal
 2. Bálványos Huba-Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció.
  (átdolgozott és kibővített) Tankönyv. Balassi Kiadó 1997. 125 oldal, 234 kép
 3. Bálványos Huba: Esztétika-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés
  Tankönyv. Balassi Kiadó 1998. 151 oldal, 334 kép
 4. Bálványos Huba (szerkesztés és fejezet): Bakos Tamás-Bálványos Huba-Preisinger Zsuzsa-Sándor Zsuzsa: A vizuális nevelés pedagógiája a 6-12 éves korosztályban, Balassi Kiadó, 2000.  239 oldal
 5. Bánki Vera-Bálványos Huba: Differenciálás a művészeti nevelésben, OKKER Kiadó, 2002.
 6. Bálványos Huba (szerk.): Látás és szemléltetés, szöveggyűjtemény, VIZUÁLIS KULTÚRA IV. Balassi kiadó, 2003.

Könyvfejezet

 1. Bálványos Huba: A vizuális nevelés 94-98. p. Dr. Magyarfalvi Lajos (szerk.):
  A tartalmilag megújított négyéves tanítóképzés (helyzetelemzés és javaslatok)
  II. kötet, Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1988.
 2. Bálványos Huba: Tanítható-e a vizualitás?  3-16.p.
 3. Bálványos Huba: Sruktúravázlat az ábrázolási konvenciók rendszerezéséhez,
  22-29.p. Szerk. Bálványos Huba: "Vizuális nevelés", Tanulmányok, A Budapesti
  Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei XIII. Budapest, 1993.
 4. Bálványos Huba: A vizuális nevelés rendszere - a NAT-tól a tanmenetek felé.
  Szerk. Kárpáti Andrea "Bevezetés a vizuális kommunikáció oktatásába."
  Tankönyvkiadó, l995.
 5. Bálványos Huba: Vizuális nevelési program Szerk. Kereszty Zsuzsa, T. Hajabács
  Ilona: Több út, Alternativitás az iskolázás első éveiben, Tanítók kiskönyvtára 7.
  IFA-BTF-MKM, Budapest, 1995. 171-174.p.
 6. Bálványos Huba: Feladat, feladattípusok Tantárgypedagógiai kutatások, Eötvös
  József Tanítóképző Főiskola, Baja 1996. 395-399.p.
 7. Bálványos Huba: Integrált tantervi javaslat az 1-6. osztály számára 212-214.p.
 8. Bálványos Huba: A tervezés specifikumai a Vizuális Kultúra területén 114-123. p.
  Szerzők: Bálványos Huba-Szabó Ágnes-Kovács Imréné-Gyulai Pálné-Bodnár
  Imréné: Szerk. HunyadyGyörgyné-M. Nádasi Mária: "A helyi tanterv
  készítésétől a tanítási óráig" Budapesti tanítóképző Főiskola, Továbbképző
  Fűzetek 2., Budapest, l996.
 9. Bálványos Huba: VII. fejezet: Művészetek A) Vizuális kultúra 
  Szerk. Hunyady Györgyné: "Lépésről lépésre" iskolai program, Országos
  Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Sokszorosító Üzeme 1998. 184-207.p.
 10. Bálványos Huba: Az esztétikum szocializál Szerk. Fodor Ildikó: "Félelmek és
  boldogságok" az 1997 április 11-én rendezett művészeti nevelési konferencia előadásai, Pécs, 1998. 71-75. p.
 11. Bálványos Huba: Tánc-dráma-báb 1-6. osztályos komplex alaptantervi modul
  Hon- és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában, Budapesti Tanítóképző Főiskola, Továbbképző Füzetek 5. (szerkesztők: Karácsony Molnár Erika-Kraicziné dr. Szokoly Mária, Budapest, 1998. 249-254.p.
 12. Bálványos Huba: Az esztétikum szocializál, Óvodapedagógusok konferenciája
  2000. Hivatásunk-mesterségünk értékei. Kecskeméti Főiskola, 2000. 97-100. p.
 13. Bálványos Huba: Mindenkinek van egy titkos kertje. Természetismeretről
  és/vagy önismeretről. Bakos Tamás képei ürügyén, EMBER-KÖRNYEZET-EGÉSZSÉG, Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei, 2002.
 14. Bálványos Huba Vizuális nevelés In.: Hunyady Györgyné-M. Nádasi Mária:
  Osztályozás? Szöveges Értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó, 2004. 145-165.p.

Művészeti tanulmányok

 1. Bálványos Huba: "Még nem nagy az ember, De képzeli, hát szertelen..."
  Gondolatok a korszerű képzőművészetről I. Világosság, 1971/7.
 2. Bálványos Huba: "Míg megvilágosul gyönyörű képességünk, a rend,..."
  Gondolatok a korszerű képzőművészetről II. Világosság, 1972/1. 35-43.p.
 3. Bálványos Huba: Antonio Stagnoli, Palócföld 1985

Pedagógiai tanulmányok

Bálványos Huba: Az esztétikai-művészeti nevelés elméleti alapjaihoz
Pedagógusképzés, l993/l. 72-89.p.

Művészeti cikkek

 • 1969 és 1973 között kiállítás ismertetőket írtam a Csepel újság Olvasó Munkás mellékletében, többek között Nagy Balogh Jánosról, Derkovitsról, Zoltánfy Istvánról, Méhes Lászlóról, Mikus Sándorról.
 • Bálványos Huba: Képzőművészeti kiállítással egybekötött vetélkedő
  Stúdió, Ifjúsági Klubok Módszertani Központjának Kiadványa, a Budapesti Népművelő melléklete 1975/2.  11-16.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Fiók László grafikusművészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1988/1. 6.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Eszik Alajos grafikusművészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1988/2. 6.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Július Gyula grafikusművészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1988/3. 6.p.
 • Bálványos Huba: Ki mit - állít ki? Új művészeti hadifegyverek. Kiállítás a Hadtörténeti Múzeum előtt. Visszhang, Középiskolások lapja 1988/4. 6.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Kovács Zoltán belsőépítészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1988/5. 6.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Somogyi Tamás Együtt című szobrát, Visszhang, Középiskolások lapja 1988/6. 9.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Neuberger István grafikusművészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1989/1. 6.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Kicsiny Balázs festőművészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1989/2. 10.p.
 • Bálványos Huba: Bemutatjuk Gaál József grafikusművészt, Visszhang, Középiskolások lapja 1989/3. 9. p.
 • Bálványos Huba: Előszó, a XIV. Országos Amatőr Képző- és Iparművészeti Kiállítás katalógusa. Szerkesztő: Ágoston Albert, Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét, 1990. 3-4. p.
 • Bálványos Huba: Az amatőr tisztessége, PERGŐ KÉPEK 11. XXXI. évf. 2. szám, 2002. 10. 4-5. p.
 • Bálványos Huba: Érték és szocializáció Alap- és Középfokú Művészetoktatási Intézmények III. Művészeti Nevelési Kongresszusának kiadványa Székesfehérvár, 1996.
 • Bálványos Huba: Amatőr képzőművészet 2001.
  XVIII. Országos Képző-és Iparművészeti Tárlat Esszencia kiállítása, Magyar Művelődési Intézet, 2003. 7-12.
 • Bálványos Huba: ".élünk és alkotunk" Szigorúsággal és szeretettel, Bevezető, Pest megyei Amatőr tárlat 2005. Pest Megyei Közművelődési Intézet, 2005. 7-9.p.
 • Bálványos Huba: Előszó helyett "A fény" c. katalógus előszó, Országos Képző- és Iparművészeti Társaság Országos Kiállítása, Újpest, Polgár Centrum, 2005. augusztus 6-21.
 • Bálványos Huba: Miről szól az alkotás? Ilka Gábor katalógus-ismertetője, 2006., FK.: Ilka Gábor
 • Bálványos Huba: Szalay Lajos négy rajza.
  Ezredvég XVI. évf. 6-7. 2006. 107-114.
 • Bálványos Huba: Ez a Kiadvány.a Pest Megyei Amatőr Tárlat Katalógusa,
  Pest Megyei Közművelődési Intézet 2008. 8-9-10.
 • Bálványos Huba: Az amatőr művész. Az amatőr nem dilettáns.
  Kiadja a Pest Megyei Közművelődési Intézet.
 • Bálványos Huba: Bevezető, Esszencia Tárlat Katalógusa, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 2009. 4-5.
 • Bálványos Huba grafikus, 1938. június 7. Hetvenöt jeles hetvenes, Napút évkönyv 2008. 77-78
 • Bálványos Huba: A humánum szólamai So-Ky
  Ezredvég XIX. évf. 8. 2009. .

Pedagógiai cikkek

 1. Bálványos Huba: Vizuális nevelés Esszé jellegű tantervi vázlat
  Fejlesztő Pedagógia l994/2-3.11-12. p.
 2. Bálványos Huba: Esztétikai-művészeti nevelés. Esszé jellegű tantervi vázlat
  Fejlesztő Pedagógia l994/2-3.13-15.p.
 3. Bálványos Huba: A vizuális kultúra tervezett követelményeiről Értelmezés és
  kérdőjelek, Köznevelés l995. márc. 17. 18. p.