Életrajz

 

Pedagógus pálya

 

1962 Középiskolai tanári diploma: szabadkézi rajz, ábrázoló geometria és művészettörténet. 1963-tól kilenc évig tanított ábrázoló geometriát a Képzőművészeti Főiskolán.
1963-tól folyamatosan (úgy is mint TIT tag) művészeti ismeret-terjesztés: előadás, foglalkozásvezetés, vitavezetés, ankét, vetélkedő, szervezőmunka, zsűri szaktanácsadás, munkaértékelés, kiállítás-megnyitó (stb.); színterek: szakkörök, táborok, művésztelepek, stúdiók, klubok, művelődési házak, galériák, múzeumok.
1972-1977 a Budapest XII. kerületi Jókai Klub képzőművészeti szakkörének vezetője. Tanítványaival négy nyári művésztelep, hat kiállítás.
1977-től kezd tanítani a Budapesti Tanítóképző Főiskolán.
1986-ban főiskolai tanári kinevezés. 1992-2004 tanszékvezető (Vizuális Nevelési Tanszék).
1988-ban Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
1990-ben alapítója, 2007-ig elnöke a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégiumnak.
1996-ban indult a tankönyvírói, -szerkesztői tevékenysége a Balassi Kiadóval. Négy tanítóképzős tankönyv országos használatban.
1997-ben Pedagógiai munkásságáért Szent-Györgyi Albert díj.
1998-ig tagja az MKM Felsőoktatási és Tudományos Tanács Művészeti Felsőoktatási Bizottságának.
2001-2003 tagja volt a MAB Művészeti és mesterképzési bizottságának.
2008-ban Pedagógiai munkásságáért Eötvös József-díj
2008-ban Professor Emeritus cím
2009 Edicatione Artium Vizualium. A Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium kitüntető emléklapja
2009 Művészetpedagógiai Díj Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Publikációk

 

Tudományos cikkek száma: 3
Művészeti (kritika, recenzió, tanulmány, előszó) és pedagógiai írások (esszé, tanulmány) száma: 27
Ismeretterjesztő cikkek száma: 35
Felsőoktatási tankönyv: 6
Jelentősebb közrebocsátott művészeti alkotások száma: 18